Os bydd angen help arbenigol arnoch nad ydym o’r farn y gallwn ei ddarparu ein hunain, gallwn gysylltu ag asiantaethau eraill er mwyn i chi gael y cymorth sydd ei angen arnoch. Rydym yn gweithio’n agos gydag amrywiaeth eang o elusennau a sefydliadau eraill sydd â’r arbenigedd i’ch helpu â llawer o’r problemau a achosir gan droseddau.

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am help arbenigol yn eich ardal.