Leave Site
Cymraeg
Ffoniwch Ni 0300 30 30 161
Paula Wade
Rheolwr Ffocws Dioddefwyr
Charlotte Singleton
Swyddog Ffocws Dioddefwyr
Lorna Dix
Swyddog Ffocws Dioddefwyr
Rachel Loveridge
Swyddog Ffocws Dioddefwyr
Sarah Matthews
Cynorthwyydd Ffocws Dioddefwyr

Y Tîm

Mae ein Timau Ffocws Dioddefwyr yn cynnwys staff a gwirfoddolwyr sydd wedi’u hyfforddi’n arbennig. Mae ganddynt wybodaeth am eich ardal leol a chysylltiadau â sawl sefydliad arall.

Gall ein tîm lleol gynnig help a chefnogaeth hirdymor er mwyn eich galluogi i ymdopi ag effeithiau trosedd a dod drostynt.

Byddwn yn gweithio gyda chi i ddeall sut y gallwn eich helpu orau a byddwn yno i chi gyhyd ag y bydd ein hangen arnoch.

Ein Gwirfoddolwyr

Mae ein gwirfoddolwyr yn chwarae rhan hanfodol yn ein Timau Ffocws Dioddefwyr, gan roi cymorth emosiynol ac ymarferol i bobl y mae troseddau wedi effeithio arnynt.

Bob dydd, mae ein gwirfoddolwyr yn rhoi o’u hamser er mwyn helpu rhywun i droi cefn ar droseddau. Mae eu cymorth yn helpu pobl i deimlo’n gryfach, eu bod yn cael eu deall ac yn gallu symud ymlaen â’u bywydau.

Mae angen gwirfoddolwyr newydd arnom i ymuno â’n timau lleol bob amser felly cysylltwch os ydych o’r farn bod gennych yr amser i weithio gyda ni.

Ffoniwch ni nawr i gael help a chefnogaeth 0300 30 30 161