Bob dydd, mae ein gwirfoddolwyr yn rhoi o’u hamser er mwyn helpu rhywun i droi cefn ar droseddau. Mae eu cymorth yn helpu pobl i deimlo’n gryfach, eu bod yn cael eu deall ac yn gallu symud ymlaen â’u bywydau. Rydym bob amser yn chwilio am wirfoddolwyr newydd i ymuno â’n timau lleol felly cysylltwch os ydych o’r farn bod gennych yr amser i weithio gyda ni. Hoffem glywed gennych.