Eich Manylion

Rhestrwch eich manylion a bydd un o’n harbenigwyr Ffocws Dioddefwyr yn cysylltu â chi maes o law. Cedwir gwybodaeth yn gyfrinachol, ac ni fyddwn yn trosglwyddo eich manylion i neb.

iSut ydych chi eisio i ni gysylltu â chi?
iRhowch rif ffon diogel i ni gysylltu â chi
iRhowch gyfeiriad e-bost diogel i ni gysylltu â chi
iBe ydi'r amser gorau i ni gysylltu â chi? e.e. bore, nos, penwythnos
iHelpwch i ni ddeall sut gymorth y byddwch ei angen drwy roi disgrifiad byr o'ch profiad