Gwybodaeth am Wasanaethau Troseddau a Gwasanaethau Arbenigol

Ceir llawer o sefydliadau sy’n darparu amrywiaeth o wasanaethau cymorth arbenigol i ddioddefwyr a thystion.

Mae’r adran hon yn rhoi gwybodaeth i chi am wahanol fathau o droseddau a manylion sefydliadau lleol a chenedlaethol a all eich helpu. Gallwch gysylltu â’r sefydliadau hyn eich hun neu gallwn weithio gyda chi ac atgyfeirio ar eich rhan.