Rydym yn cymryd ansawdd ein gwasanaeth o ddifrif. Mae ein holl staff a gwirfoddolwyr yn gweithio’n galed i sicrhau ein bod yn rhoi’r help gorau yn Ne Cymru i unrhyw un y mae troseddau wedi effeithio arnynt.

  • Os ydych wedi cael gwasanaeth gennym a’ch bod am roi adborth, hoffem glywed gennych.
  • Os ydych o’r farn ein bod wedi methu rhywbeth ar ein gwefan a allai eich helpu chi neu eraill, rhowch wybod i ni.
  • Rhannwch eich syniadau ynghylch pa ffordd arall y gallem helpu’r sawl y mae troseddau’n effeithio arnynt yn Ne Cymru.